Luchtkussen Festival

Doelen

2024 - Stichting Vakantie Evenementen Teylingen

Het goede doel Stichting Vakantie Evenementen Teylingen

Als Vakantie Evenementen Teylingen (VET) zijn we dit jaar het goede doel voor het luchtkussenfestival. Daarom zullen we ons even voorstellen.Het hoofddoel van de vakantie evenementen bij de oprichting was om laagdrempelig activiteiten te organiseren voor kinderen die om diverse redenen niet op vakantie kunnen. Tegenwoordig zijn er ook gewoon kinderen die op vakantie gaan. Vele jaren zijn er activiteiten georganiseerd bij De Spelewey, zoals ook de welbekende huttenbouw. Later werden de activiteiten verplaatst naar het scoutinggebouw en de ijsbaan. Dit jaar vieren we dat de vakantie evenementen 50 jaar bestaan. We willen dit vieren met een huttenbouw gevuld met andere activiteiten. Na 5 jaar afwezigheid willen we de huttenbouw weer nieuw leven inblazen. Om hier een groot feest van te maken wordt er geld ingezameld. Het plezier dat wij als jonge vrijwilligers hebben gehad, gunnen we de huidige en toekomstige generatie jeugd ook. Wie wil dat nou niet?

2023 - Welzijnskwartier Project Jonge Helden

Het goede doel Project jonge helden.

Wat zijn jonge helden precies?
Een kwart van de Nederlandse kinderen en jongeren helpt thuis een naaste of maakt zich zorgen om een dierbare. Ze zijn jonge mantelzorgers, jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien of zorgen (hebben) voor een familielid die chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Een familielid kan zijn een van de ouders, broertje/ zusje of bijvoorbeeld een zieke opa/oma. Wat bedoelen we met ziek? Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of beperking, een psychische/psychiatrische aandoening, verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Jonge mantelzorgers en hun omgeving zijn vaak niet bekend met het ‘fenomeen’ jonge mantelzorger en herkennen de situatie van deze grote groep niet als zodanig. Daarom weten ze vaak ook niet wat dit betekent voor hun eigen leven en groei. Zorgen voor een ander is mooi, maar kan soms ook problemen geven.

Samen met lokale welzijnsorganisaties werken we aan het project Jonge Helden. Het doel is om jonge mantelzorgers en hun gezinnen beter te helpen. Zo kunnen we op tijd informatie en steun bieden. Project Jonge Helden brengt mantelzorgondersteuning en jongerenwerk samen. Zo helpen we op de beste manier.

In gemeente Teylingen werken we nauw samen met Welzijn Teylingen en in gemeente Noordwijk met Welzijn Noordwijk. Zij geven informatie, advies, begeleiding en praktische steun in Teylingen en Noordwijk.

Voor meer informatie over het project Jonge Helden check onze website: https://welzijnskwartier.nl/themas/mantelzorg/jonge-mantelzorger/